Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Gündemi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Gündemi

Demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi ve sanayi bölgeleriyle entegrasyonunun sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

31 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Artvin ilinin çok boyutlu ekonomik ve ekolojik sorunların tespiti ve çözümü amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

31 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetlerine ve fiyat politikalarına ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

31 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Çarşamba Ovası'nın maruz kaldığı kirlenme ve tarımsal niteliğini kaybetme olasılığının bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

30 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Kamu otoritesinin gücünü kullanmak suretiyle yolsuzluklar üzerinden elde edilen haksız kazançların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

30 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Aşı ve ilaç keşfinde karşılaşılan sorunların tespit edilerek olası pandemilere karşı tecrübe kazanmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

30 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Nevşehir'de yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

25 Mart 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi