Referandom

Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarının cezaları artırılmaldır.

Tarih

23 Haziran 2022

Noterler taşınmaz satışı işlemlerini yapmaya yetkili olmalıdır.

Tarih

23 Haziran 2022

Hakim ve savcılar tecrübe kazanmaları amacıyla mezun olduktan sonra üç yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak çalışmalıdır.

Tarih

23 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi

Tarımsal sulama yapılan araziler için YEDAŞ tarafından getirilen her tarla için ayrı bir elektrik sayacı bağlanması ve abonelik uygulaması ile bunun yanında başlatılması planlanan aylık fatura ödemelerinin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

30 Haziran 2022

Bazı kişilerin belediyeler aracılığıyla yurt dışı eğitim kapsamında usulsüz yollarla burs aldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

29 Haziran 2022

Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç köyünde kolluk kuvvetleri tarafında havaya ateş açılması sonucu halkta korku ve paniğe yol açan olayın araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

29 Haziran 2022

İstanbul'un Pendik ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında rezerv yapı alanı ilan edilen mahallelerde yaşanan sorunların yerinde araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

29 Haziran 2022

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hayvancılık alanında yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

28 Haziran 2022

Erzincan'da bir maden işletmesinde yaşanan siyanür sızıntısının araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

28 Haziran 2022

Şeker fiyatlarının bu kadar artması ve bu artışların arkasındaki nedenlerin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

28 Haziran 2022

Ülkemizin yangınlara yönelik stratejisini güncellemek ve buna uygun bütçe politikalarını oluşturmak amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

23 Haziran 2022

Orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

23 Haziran 2022

Devlet kurumlarının yıpratılmasının sebep ve sonuçlarının, bu istenmeyen durumun menfi neticelerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

23 Haziran 2022

Basın mensuplarının yaşadıkları sorunların araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle azınlığın daha fazla zenginleşmesiyle ortaya çıkan servet transferlerinin ve bu kapsamda artan eşitsizliklerin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022

Vatandaşların barınma hakkına daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022