Referandom

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İktidarın karşılaştığı kriz durumlarında dış güçleri hedef gösterme eğiliminin doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

16 Haziran 2021

Süt üreticilerinin sorunlarının araştırılması, sorunlarının çözümü konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

16 Haziran 2021

İflas talebinde bulunan AtlasJet Havacılık Anonim Şirketi'nde görevli personele ait maaşların ve tazminatların ödenmemesinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

15 Haziran 2021

Cezaevlerindeki hastaların yaşam haklarının güvence altına alınması için çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

15 Haziran 2021

Türk Telekom'un özelleştirilme sürecinin ülke ekonomisine fayda ve zararlarının değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

15 Haziran 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemi

Siyaset, bürokrasi, yargı ve medyanın hukuk dışı faaliyetleriyle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

9 Haziran 2021

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarından kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılarak gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

9 Haziran 2021

İstanbul’un Beykoz ilçesinde son zamanlarda yaşanan başta imar ve mülkiyet sorunları olmak üzere işsizlik ve madde bağımlılığı gibi bütün sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

9 Haziran 2021