Hali hazırda tasarruf finansman faaliyeti yürütenler, bu düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde BDDK’ye başvurmalıdır. Başvuru sırasındaki durumlarını ise en geç altı ay içinde kanuna uygun hale getirmek zorunda olmalıdırlar.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf finansman faaliyetini izin almadan gerçekleştiren şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı alabilmelidir.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf finansman şirketleri faizsiz finansman esaslarına göre faaliyet göstermelidir.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf fon havuzu varlıkları, müşterilerin tasarruf finansman sözleşmeden kaynaklanan alacakları haricinde haczedilememeli, üzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamamalı ve iflas masasına dahil edilememelidir.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf fon havuzu varlıkları, hapis hakkına, alacağın devir ve temlikine ve takasa konu edilememeli, rehnedilememeli, teminat gösterilememelidir.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf fon havuzu varlıkları, şirketlerin tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamamalıdır.

Tarih

11 Şubat 2021

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinden, 15 gün içinde bir gerekçe göstermeden cayabilmelidir. Bu süre dışında müşterinin gerçekleştireceği fesihlerde, müşteriden alınan organizasyon bedeli şirket bünyesinde kalacak, yapılan diğer ödemeler müşteriye iade edilecektir. Buna aykırı davrananlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılmalıdır.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf finansman şirketleri, müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeden, faaliyetine son verememelidir.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf finansman şirketleri ilan ve reklamlarında banka izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri ve “katılım” ibaresini kullanamamalıdır.

Tarih

11 Şubat 2021

Tasarruf finansman şirketlerinin, finanse edebileceği ürünler, yurt içinde tescil edilmiş konut ve taşıt ile sınırlandırılmalıdır. (uygulamada ihtiyaç ve arsa finansmanı sağlayan şirketler de mevcut)

Tarih

11 Şubat 2021