Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Öğretmenlere ek ders ücretlerinin yasalara aykırı bir şekilde kesilmesi kararının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

29 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Kobani protestoları sırasında yaşanan ölümlerin akıbetinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

29 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

TRT'nin kamu yayıncılığına geri dönebilmesi, tarafsızlık ilkesine uygun bir yayın politikası geliştirebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

29 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

“Blokchain” teknolojisine dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

28 Nisan 2021

Turizm sektörünün sorunlarının tespit edilip çözüm üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

28 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Pandemi sürecinde esnafımıza ve işletmelerimize doğrudan destek verilmemesinin sebeplerinin araştırılması, kısa, orta ve uzun vadede esnaflarımıza sunulabilecek desteklerin belirlenmesi, vergilerin ve sabit giderlerin basit ötelemeler yerine salgın koşullarına göre yeniden düzenleme yollarının tespiti ve salgın sonrası işletmelerin canlandırılması için çözümler geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

28 Nisan 2021

Gümrük kapılarında bulunan akaryakıt istasyonlarında Petrol Piyasası Kanunu gereği uygulanan kâr oranı nedeniyle ortaya çıkan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

27 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Kayyum atanan belediyelerdeki olumsuzlukların ve kamu zararlarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

27 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

ABD Başkanı Joe Biden’in 24 Nisan 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada sözde “soykırım” terimini kullanmış olmasının muhtemel etkileri ve sonuçları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda alması gereken politik kararları ve tedbirleri tartışıp, belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

27 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Belediyelerin amacı dışında geziler düzenleyerek insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

21 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Motorlu kuryelerin yaşadığı sorunların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

21 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev ifa eden Fahrettin Altun’un hukuki statüsü, görev ve yetkisinin sınırları ve açıkça politize bir hâl almış faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

21 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Atatürk Orman Çiftliği’nin hukuksuzca yok edilmesinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

20 Nisan 2021

Kadın yoksulluğunun önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

20 Nisan 2021