Referandom

Demirören grubunun Ziraat Bankasından kullandığı krediyi geri ödememesindeki sorumluların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

19 Ocak 2022

Elektriğe yapılan fahiş fiyat zammının bütün yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

19 Ocak 2022

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Uygulanan yanlış ihracat politikaları, destek ve teşvik sistemleri ile ihracat koşullarında sürekli yaşanan değişimlerin yarattığı güvensizlik ortamı nedeniyle limon üreticilerinin ihracat pazarlarını kaybetmesi, bir yıl içerisinde limonun bakımı, girdi maliyetleri, gübresinden ilaç ve mazotuna kadar fahiş oranda artması, üreticinin 30 kuruşa dalından zararına satması ya da yollara dökmesi konularında limon üreticilerinin sorunlarının, alınacak tedbirlerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

19 Ocak 2022

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Kanal İstanbul Projesi’nin Paris Anlaşması kapsamında ortaya çıkan uluslararası yükümlülükler çerçevesinde incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

18 Ocak 2022

Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

18 Ocak 2022

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan kamyoncu ve nakliyeci esnafımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

18 Ocak 2022

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Taşımalı eğitim sisteminde taşımacılık yapan servis işletmecilerinin, ihale bedeli belirlendikten sonraki süreçte meydana gelen olağanüstü fiyat artışlarının yarattığı mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

13 Ocak 2022

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Fırıncıların sorunlarının araştırılması ve fırıncıların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

13 Ocak 2022

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Türkiye’de tarikat veya cemaat kontrolündeki özel yurtlarda ve kamu yurtlarında yaşanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

13 Ocak 2022

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

2016 yılından bu yana yapılan sözlü sınavların araştırılması, varsa şaibelerin tespit edilmesi, yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

5 Ocak 2022

Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükünün araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

5 Ocak 2022

Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın yapılan zamlardan ne kadar etkilendiğini ekonomik kayıpları ve yaşanacak mağduriyetlerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

5 Ocak 2022

Döviz kurlarında yaşanan artışların ve bu artışlar sırasında yapılan işlemlere ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

4 Ocak 2022