Referandom

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Gündemi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Gündemi

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Saros Körfezi’ne yapılması planlanan FSRU Limanı’nın olası etkilerinin ve körfezin karşılaştığı diğer risklerin belirlenerek alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

17 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Şehirden uzak alanlara kurulmasından ötürü erişimi zor olan şehir hastanelerinin işe yararlılığının araştırılması ve şehir hastanelerine imkan sağlamak için kapatılan hastanelerin eski merkezi yerlerine açılması için yapılması gerekenlerin tespit edilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

17 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

OYAK’ın Demirören Holdinge ait “Total” isimli firmayı siyasi baskıyla zarar etme pahasına satın alması iddialarının araştırılması, siyasi baskı iddialarının incelenmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

17 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Adana ilinin ve vatandaşların yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

16 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Küresel siyasetteki değişimin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

16 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Emekli vatandaşlarımızın sorunlarının ve emekli aylıklarındaki adaletsizliklerin tespit edilmesi, emekli aylıklarının yeniden iyi bir yaşam standardı sunacak şekilde iyileştirilmesi için çözümler bulunması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

16 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dağıtılan ve hâlâ kayıp durumda bulunan silahların akıbetinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

14 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

DEDAŞ’ın bölgedeki(Mardin, Batman, Urfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak) elektrik kesintisi uygulamasının yarattığı sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmalıdır.

Tarih

14 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Liyakat ilkesi dikkate alınmaksızın siyasi otorite tarafından bürokrasi ve kamu idaresi üzerinde, kurumlar ve çalışanlar üzerinde oluşturulmaya çalışılan mağduriyetlerin, kamu idaresindeki olumsuzluk ve yetersizliklerin giderilmesi, siyasi baskı ve hâkimiyetin ortadan kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

14 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sivillere dağıtıldığı iddia edilen silahların akıbetinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

13 Temmuz 2021

Türkiye’de yapılmakta olan ya da yapılacak olan maden çalışmaları ve hidroelektrik santrallerin (HES) doğaya, derelere ve canlılara vermiş olduğu zararların incelenmesi, HES projeleri ve her türlü maden çalışmalarının denetiminin yapılması, yasal mevzuatlara, ÇED raporlarına ve taahhütlere uygun yapılmayan projelerin tespiti ve idari yaptırımların uygulanması, oluşabilecek zararların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması başlatılmalıdır.

Tarih

13 Temmuz 2021