Referandom

1.Tanımlar

Sözleşmenin uygulanmasında;

      Anlaşılır.

2. Sözleşmenin Tarafları

İşbu üyelik sözleşmesi bir tarafta referandom.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Demokrasi Araştırmaları ile diğer tarafta https://www.referandom.com ve https://www.referandom.istanbul internet sitesini kullanan internet kullanıcısı arasında akdedilmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Üye’nin Site’den faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

4.Gizlilik

Üye’nin 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilecektir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerezleri kabul edilmediği taktirde Üye’nin kaydı yapılamayabilir, bundan dolayı Demokrasi Araştırmaları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


5. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, Site’nin sağladığı hizmetlerden yararlanmak için kayıt olma hakkına sahiptir. Üye olunması ile üye, içeriklere yorum yaparak Site’ye içerik ekleyebilecektir.

Üye paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin, mevzuat hükümleri çerçevesinde 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacağını kabul eder.

5.2 Üye, Site’ye eklediği, yüklediği, yarattığı tüm içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olduğu hususunda münhasıran sorumluluk taşımaktadır.

5.3 Üye, diğer üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve hizmetlerin, telif hakları, marka hakları, hizmet hakları, patent, ticari sırlar ve diğer mevzuat doğrultusunda korunduğunu bilmekle birlikte, diğer içeriklerle ilgili yasaya aykırı olarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Üye ayrıca, içeriklerin başka amaçlar için kullanılması, taklit edilmesi, değiştirilmesi, dağıtımının yapılması ve depolanmasının yasak olduğunu bilerek buna uygun hareket etmekle yükümlüdür. Üye, içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde atıf yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanamaz. Üye’nin diğer içerikleri herhangi bir mecrada kullanması için diğer yayın hakkı sahibinden izin alması gerekmekte olup, bunun tüm sorumluluğu Üye’ye aittir.

5.4 Üye, Site için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Demokrasi Araştırmaları’nın veya üçüncü kişilerin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.5 Üye, Site’yi kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi (başkalarının kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar içeren, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflara yer vermemeyi ve hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışı vb. ifadeler kullanmamayı) kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

5.6 Üye, Site’yi hiçbir şekilde kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, hiçbir insan ve/veya kurumu taklit edemez. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı gibi ) ve benzeri işlemlerde bulunamaz. Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez. İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz.

5.7 Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve bu görüşlerin tüm sorumluluğu Üye’ye aittir. Bu görüş ve düşüncelerin Demokrasi Araştırmaları ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Demokrasi Araştırmaları’nın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Demokrasi Araştırmaları’nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Demokrasi Araştırmaları’nın Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı uğrayacağı tüm zararları talep hakkı saklıdır.

5.9 Üye, Site ile ilgili tüm markaların ve logo gibi tüm işaretlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında kullanımının yasak olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

5.10 Üye, Site’de yer alan “Kullanım Koşulları”nı okuduğunu, burada yazılı tüm bilgilere vakıf olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Demokrasi Araştırmaları’nın HAK VE YETKİLERİ

6.1 Demokrasi Araştırmaları, Sitenin sağladığı hizmetleri dilediği zaman Üye’ye haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

6.2 Demokrasi Araştırmaları, herhangi bir içeriğin Site veya hizmetler kapsamında mevzuata daima uygun olacağının garantisini vermemektedir. Demokrasi Araştırmaları, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda Üye’ye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep olmadan kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkını saklı tutar. Demokrasi Araştırmaları, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

6.3 Demokrasi Araştırmaları işbu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette önihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Üye, Demokrasi Araştırmaları tarafından yapılacak değişikliklere/güncellemelere itiraz hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

6.4 Demokrasi Araştırmaları tarafından Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınan kişi ve kurumların talebi halinde Demokrasi Araştırmaları, bu bilgileri yetkili kişi veya kuruluşa verebilecektir.

6.5 Site yazılım ve tasarımı Demokrasi Araştırmaları mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

6.6 Demokrasi Araştırmaları, üyelere duyuru, haber, bülten vb. içeriklere sahip elektronik postalar göndermeye yetkilidir. Üye herhangi bir zamanda gelecekteki elektronik postaları almaktan çıkmak istiyorsa, her elektronik postanın altında yer alan elektronik posta alımından çıkmak için yönlendirilen bölümden çıkma işlemini gerçekleştirebilir.

7. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Demokrasi Araştırmaları tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Tarafların diledikleri zaman tek taraflı olarak üyeliği sona erdirme hakları vardır. Tarafların kanundan doğan hakları saklıdır.

8. Yürürlük

Üyenin, Site’yi kullanması ve/veya üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.