Ankara İli tohumlarını ölümsüzleştirmek ve koruma altına almak için 2019 yılında düzenlenen “Tohum Takas Etkinliği”nin tekrar düzenlenmelidir.

Tarih

8 Nisan 2021

Ankara sınırları içinde yer alan taş ocaklarının yer altı su seviyesine etkisi araştırılmalıdır.

Tarih

8 Nisan 2021

Ankara’nın tarihi ve kültürü hakkında çocuklar bilgilendirilmeli ve yetişme çağındaki bireylerin mensubiyet duyguları araştırılmalıdır.

Tarih

8 Nisan 2021