Kurumlar vergisi 2021 için %25, 2022 için %23 olarak uygulanmalıdır.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ve diğer kanunların sağladığı prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye dönük olarak yararlanmak mümkün olmamalıdır. (tekliften önceki halinde altı ay geriye dönük olarak primlerden faydalanmak mümkündü)

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Analık ve hastalık hallerinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında son 12 aylık ortalama kazanç esas alınmalıdır. (tekliften önceki halinde son üç aylık kazanç esas alınıyordu)

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayım hısımları, vasisi veya kayyımı ile görüşmeleri, kamu düzeninin korunması, güvenliğin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla dinlenip kaydedilebilmelidir.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Hükümlüye gelen elektronik ya da fiziki iletiler kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi, kurum ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla dijital veya fiziksel olarak depolanmalıdır.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Hükümlüler gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilirler.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Görüşülmesi Reddedildi

Gazozlar, alkollü içecekler ve tütün ürünleri, komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmelidir.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren ve nisan, mayıs aylarında fiilen çalışacak olan sigortalı işçilerin bu aylarda ödenecek olan sigorta primleri İşsizlik Fonu tarafından ödenmelidir. Bu destekten faydalanabilmek için yapılandırma kapsamı dışında ödenmesi gereken prim borcu bulunmamalıdır.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılmalıdır.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Taşınır malların satışında, artırmaya katılacaklardan mala biçilen değerin %5’i oranında teminat alınmalıdır.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kamu alacaklarının tahsili amacıyla haczedilmiş korunması tehlikeli veya masraflı mallar da pazarlık usulüyle satılabilmelidir.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kamu alacaklarının tahsilinde taşınır ve taşınmaz mallar elektronik ortamda da satılabilmelidir.

Tarih

2 Nisan 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi