Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Sera gazı salınımlarını azaltmak amacıyla İzmir’de hayvancılık faaliyeti yapılan arazilerin büyüklükleri 5 dönümle sınırlandırılıp tesislere ruhsat verilebilmesi için oluşacak hayvansal atıkların en yakındaki biyogaz işletmesine teslim edilmesi şartı getirilmelidir.

Tarih

24 Mayıs 2021

“Yerel Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında bir protokol imzalanmalıdır.

Tarih

24 Mayıs 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Turuncu Dernek arasında kadın erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara esas olmak amacıyla bir protokol imzalanmalıdır.

Tarih

24 Mayıs 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022-2023 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma gereği, ''Fahrettin Altay - Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'' kapsamında 20.000.000,00 Euro ve "Çiğli Tramvay Hattı Projesi" kapsamında 55.000.000,00 Euro tutarında nakdi krediye başvurmalı ve söz konusu kredi anlaşmaları konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer yetkilendirilmelidir.

Tarih

26 Mayıs 2021

İzmirim Kartlarıyla alakalı işlemler ÜNİBEL A.Ş tarafından yürütülmelidir.

Tarih

28 Mayıs 2021

Karşıyaka'da bir caddeye Hanri Benazus ismi verilmelidir.

Tarih

28 Mayıs 2021

İzmir’de 01/05/2021 – 31/07/2021 tarihlerini kapsayacak üç aylık dönem için terminalleri kullanan ticari araçlardan terminal giriş - çıkış ücretleri alınmamalıdır.

Tarih

28 Mayıs 2021