Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları ile Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları kapsam dışında tutulmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

Tütün ve tütün mamülleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutulmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

Devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrencilerin devlete yapacağı ödemeler yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

Esnaf ve sanatkarlar, avukatlar ve stajyerleri, doktorlar, diş hekimleri ve veterinerlerin meslek odalarına olan borçları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

Eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

30 Nisan 2021 tarihi ve bu tarihten daha erken tarihli, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV ve MTV borçları yapılandırılmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021

30 Nisan 2021 tarihi ve bu tarihten daha erken tarihli, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ve idari para cezaları yapılandırma kapsamında olmalıdır.

Tarih

21 Mayıs 2021