Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk Lirası idarî para cezası verilmelidir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülmelidir.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Hayvanlara karşı işlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi cezada ağırlaştırıcı bir sebep olmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine aykırı davranılması durumunda verilecek idari para cezaları artırılmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklanmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Ev hayvanını terk etmek yasaklanmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamamalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Dijital kimliklendirme yükümlülüğüne uymayanlara hayvan başına 1200 TL idari para cezası verilmelidir.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olmalıdır.

Tarih

8 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi