Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Torba Yasa

2016 yılından 2020’ye kadar, işverenlere verilen 75 TL sigorta prim desteği 2021 yılı için de verilmelidir.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Rekabet Kurulu başkanı ve üyeleri üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde Rekabet Kanunu kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamamalıdır.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Terör örgütleriyle irtibatı bulunan kamu görevlilerinin ihracına yetki veren düzenlemenin süresi 31 Temmuz 2021 itibariyle 1 yıl uzatılacak.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Terörle Mücadele Kanunu’nun Geçici 19. Maddesindeki gözaltı sürelerinin uzatılmasına ve yeniden ifade almaya ilişkin OHAL döneminden kalan ve uygulama süresi biten düzenleme bir yıl daha uygulanmalıdır.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Hava ayrıştırma tesisleri ormanlar üzerinde kurulabilmelidir.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilmelidir.

Tarih

18 Temmuz 2021

Oylama sonucu

Kabul Edildi