Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

İzmir’de yaşayan evlilik hazırlığı yapan çiftlerin (talep etmeleri halinde) genetik taşıyıcılık testlerinin yapılarak muhtemel gen değişikliğinin önceden tespit edilmesi, yeni aday vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için SMA taşıyıcılık test ücretlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanması adına Eşrefpaşa Hastanesiyle veya testi uygulayabilen hastanelerle protokol yapılmalıdır.

Tarih

13 Ağustos 2021

İZULAŞ A.Ş’nin 05/08/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 600.500.000,00-TL'den 120.000.000,00-TL arttırılarak; 720.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi rüçhan hakkını kullanarak şirketteki payını (89,8) korumalıdır.

Tarih

13 Eylül 2021

Film yapım endüstrisinin İzmir’de kümelenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesiyle İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği arasında protokol yapılmalıdır.

Tarih

13 Ağustos 2021

İzmir’in girişimcilik ve yaratıcı endüstriler ekosistemini geliştirmek, yaratıcı sektörleri desteklemek ve yeni dinamik bir sektör olarak kültür ekonomisinde İzmir’in payını artırmak amacıyla; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında protokol yapılmalıdır.

Tarih

13 Ağustos 2021

İzmir İl sınırları içinde çıkabilecek her türlü yangının en aza indirilmesi adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılmalıdır.

Tarih

13 Ağustos 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesinin engelliler açısından daha kapsayıcı ve erişilebilir bir afet risk azaltma sürecinin işletebilmesine ilişkin izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve uygulamanın takip edilerek daha da geliştirilmesi amacıyla ilgili Daire Başkanlıkları ile birlikte “Engelliliği Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Kent İçi Erişilebilir Donatılar ve Alanlar” konularında çalışmalar yapılmalıdır.

Tarih

13 Ağustos 2021

“RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi” kapsamında belirlenen stratejiler doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi arasında 6 ay boyunca sürecek iş birliğinin gerçekleştirilmesi için protokol yapılmalıdır.

Tarih

11 Ağustos 2021

İzmir’de yaşayan yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerin, eğitim, sosyal, kültürel durumlarıyla ilgili çalışma ve araştırma yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Komisyonuna yetki verilmelidir.

Tarih

11 Ağustos 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği arasında Genç İZİKAD Projesi, genç kadın girişimciliğinin desteklenmesi kapsamında, protokol yapılmalıdır.

Tarih

9 Ağustos 2021

Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya hedefine ulaşmak için yürütülen koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Çağdaş Balkan Kadınları Derneği arasında protokol yapılmalıdır.

Tarih

9 Ağustos 2021

İzmir İlçe Belediyelerinde yaşayan vatandaşların daha kolay spor yapabilmesi adına İzmir Büyükşehir Belediyesiyle Çiğili Belediyesi arasında protokol yapılmalıdır.

Tarih

9 Ağustos 2021

İzmir İli Merkez İlçelerinde oluşan bitkisel atıklardan ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturulması için 24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi kurulmalı ve 10 yıl süreyle kira karşılığı işlettirilmelidir.

Tarih

9 Ağustos 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlı Kuruluşu İZELMAN tarafından basımı yapılan kitapların dağıtımı ve tanıtımının kolay yapılabilmesi için belirlenen fiyatlar üzerinden aracı, dağıtıcı ve tanıtıcı firmalara en az %45 indirimle verilmelidir.

Tarih

9 Ağustos 2021