Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Stokçuluğa karşı idari para cezalarını artıran ve kamuya ait limanların özelleştirilmesi amacıyla yapılan 49 yıldan az süreli sözleşmelerin başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacağına yönelik hükümler içermektedir.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanmalıdır. (Ceza, değişiklikten önce 50 bin liradan 500 bin liraya kadardı)

Tarih

6 Ocak 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların işletme haklarının süresi 49 yıla uzatılabilmelidir. Bu hükmün uygulanabilmesi için özelleştirme sözleşmesinden doğan TDİ aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan kayıtsız şartsız feragat edilmelidir.

Tarih

6 Ocak 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi