Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Bireysel emeklilik, Merkez Bankası mevuzatı, emeklilere ve kamu çalışanlarına yapılacak zamlar ve çeşitli konularda düzenlemeler yapan kanun teklifidir.

Kamu çalışanlarına, toplu iş sözleşmesine ek yüzde 2,5 zam yapılmalıdır.

Tarih

11 Ocak 2022

En düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlenmelidir.

Tarih

11 Ocak 2022

Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanına, bu amaçla Merkez Bankasına nakit para aktarma ve bu amaçla Bakanlık bütçesine mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek ekleme yetkisi verilmelidir.

Tarih

11 Ocak 2022

01/07/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya göre, 01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise haziran ayına ait endeks temel endeks kabul edilerek yüklenicinin başvurusu üzerine fiyat farkı verilebilmelidir.

Tarih

11 Ocak 2022

İklimsel koşullar dikkate alınarak bölge bazında farklı doğal gaz satış fiyatı uygulanabilmelidir.

Tarih

11 Ocak 2022

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmemelidir.

Tarih

11 Ocak 2022

Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilmesi yasaklanmalıdır.

Tarih

11 Ocak 2022