Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Kanun teklifini Referandom üzerinden oylayıp görüşlerini belirt!

İdare tarafından ödenen tazminatların ilgili sağlık mensubuna rücusu için Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararı gerekmelidir.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar Sağlık Bakanlığınca kurulan ve uzmanlardan oluşan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen izinle başlatılmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Uzlaştırmada ısrarlı takip suçu kapsam dışı olmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Mağdur ve şikayetçi taraf; cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçların yanı sıra “çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip, kadınlara karşı kasten yaralama, işkence ve eziyet suçları” için de barodan ücretsiz şekilde avukat talep edebilmelidir.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde; kadınlara karşı kasten yaralama ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçlarının varlığında tutuklama kararı verilebilmelidir.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Şikayete bağlı olmak üzere; ısrarlı şekilde fiziksel olarak, iletişim araçları ya da üçüncü bir kişi yardımıyla temas kurmak suretiyle birini rahatsız edilmesi ya da kendinin veya yakınlarının güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile üç aydan bir yıla kadar değil altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmeli, ilgili suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı sebep kabul edilmelidir.

Tarih

12 Mayıs 2022

Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde iki yıl olan ceza alt sınırı iki yıl altı ay olmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde üç yıl olan ceza alt sınırı beş yıl olmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde dört ay olan ceza alt sınırı altı ay olmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Kadına karşı işlenen öldürme suçunun cezası müebbet değil ağırlaştırılmış müebbet olmalıdır.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi

İyi hal indirimi takdiri indirim nedenlerinden çıkartılmalı, failin pişmanlağı gösteren davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmelidir.

Tarih

12 Mayıs 2022

Oylama sonucu

Kabul Edildi