Referandom

REFERANDOM, TBMM ve büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek kısa özetler haline getirir. Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Kanun teklifini Referandom üzerinden oylayıp görüşlerini belirt!

İstanbul Finans Merkezinde yer alan finansal kuruluşların hizmet ihracatından elde ettikleri kazançlar 2031 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezinde yer alan finansal kuruluşların istihdam ettiği en az beş yıl yurtdışında çalışmış personele ödenen aylık ücretlerin %60’ı gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezinde yer alan finansal kuruluşların istihdam ettiği en az on yıl yurtdışında çalışmış personele ödenen aylık ücretlerin %80’i gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezinde yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan muaf tutulmalıdır.

Tarih

22 Haziran 2022